Ο Κίτρινος Τρελός

«Άτε ρε ούλλοι πάνω, πάμε...»

«Άτε ρε ούλλοι πάνω, πάμε...»