Στρατηγός μέσα στη βροχή…

Στρατηγός μέσα στη βροχή… Στρατηγός μέσα στη βροχή…

Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η βροχή έπεφτε συνεχώς αλλά ο Ιδιάκεθ με το κουστούμι του ήταν σχεδόν όλη την ώρα όρθιος και έδινε οδηγίες.

Με λίγα λόγια ένας πραγματικός στρατηγός μέσα στη βροχή…





356