Στην Αρένα θα είναι αλλιώς…

Στην Αρένα θα είναι αλλιώς… Στην Αρένα θα είναι αλλιώς…

Για κάτι τέτοια ματς ο πρόεδρος μας Άντρος Καραπατάκης θέλησε να δημιουργήσει το δικό μας σπίτι.


Σε κάτι τέτοια ματς είναι που πρέπει να γεμίσουμε την Αρένα και να δώσουμε παλμό, ψυχή, ώθηση.   


ΌΛΟΙ άμε ΑΡΕΝΑ! Όλοι για την μεγάλη πρόκριση…
250