Με Σκαλιώτικο πολιτικό χρώμα…

Με Σκαλιώτικο πολιτικό χρώμα… Με Σκαλιώτικο πολιτικό χρώμα…

Γιώργος Προκοπίου, Τάσος Προκοπίου, Αννίτα Δημητρίου και ο δήμαρχος Αντρέας Βύρας ήταν στο πλευρό της ΑΕΚ μας.


Πανηγύρισαν όλοι και το χάρηκε και ο Δήμαρχος, ασχέτως αν είναι βέρος Σαλαμιναίος!

965