Ο μασκοφόρος…

Ο μασκοφόρος… Ο μασκοφόρος…

Αναγνωρίζετε τον κύριο στην φωτογραφία;


Κάτι σαν μασκοφόρος μέσα στη Βουλγαρία.

Ο Έκτορ Χέφελ λοιπόν σε ένα ωραίο στιγμιότυπο.96