Σφηνάκια

Κι όμως μας αδίκησαν!

Κι όμως μας αδίκησαν!

Παίζει... τότε το επιδιώκει!

Παίζει... τότε το επιδιώκει!