Σφηνάκια

Δίδυμο από τα λίγα…

Δίδυμο από τα λίγα…

Μηνύματα…

Μηνύματα…

Έπραξαν και... αναμένουν!

Έπραξαν και... αναμένουν!

Πήγε ΓΣΠ ο «Μπίδης»

Πήγε ΓΣΠ ο «Μπίδης»

Γιορτάζει ο Ηλίας!

Γιορτάζει ο Ηλίας!

Με το στόμα ανοικτό…

Με το στόμα ανοικτό…

Ηγέτης…

Ηγέτης…

Ξέρουν την σωστή οδό…

Ξέρουν την σωστή οδό…

Του κόπηκε…

Του κόπηκε…