Προκήρυξη διαγωνισμού βοηθητικού γηπέδου αξίας 620.000 ευρώ

Προκήρυξη διαγωνισμού βοηθητικού γηπέδου αξίας 620.000 ευρώ Προκήρυξη διαγωνισμού βοηθητικού γηπέδου αξίας 620.000 ευρώ

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή βοηθητικού γηπέδου της ΑΕΚ Λάρνακας προχώρησε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Η αξία της σύμβασης φτάνει τα €620,000. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Οκτωβρίου του 2018.


Το βοηθητικό γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας θα ανεγερθεί κοντά στα δικαστήρια, περιοχή Αλυκής Λάρνακας, και θα καλύψει τις ανάγκες των ακαδημιών της ομάδας.


Η διάρκεια του συμβολαίου, το οποίο θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα προσφοροδότη, ανέρχεται στους έξι μήνες.
811