ΠΑΣΠ: «Πληρώστε τάχιστα τους μισθούς Φεβρουαρίου"»

ΠΑΣΠ: «Πληρώστε τάχιστα τους μισθούς Φεβρουαρίου ΠΑΣΠ: «Πληρώστε τάχιστα τους μισθούς Φεβρουαρίου"»

Ο ΠΑ.Σ.Π. μέσω ανακοίνωσης καλεί τις ομάδες να πληρώσουν τους μισθούς Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται μεγάλο ποσοστό συλλόγων στην Α' και Β' κατηγορία δεν το έχουν πράξει.


Αναλυτικά


Το 50% των ομάδων της α΄ κατηγορίας και το 69% της β΄ κατηγορίας οφείλουν δεδουλευμένα στους παίκτες τους.

Σημαντικές δυσκολίες προκαλεί στους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα στη μεγάλη πλειοψηφία οι οποίοι είναι χαμηλά ή χαμηλότερα αμειβόμενοι, το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ομάδων της α΄ και της β΄ κατηγορίας οφείλει στους ποδοσφαιριστές τα δεδουλευμένα Φεβρουαρίου!

Συγκεκριμένα, έξι από τις δώδεκα ομάδες (50%) της α΄ κατηγορίας (!) δεν έχουν ακόμη καταβάλει τους μισθούς Φεβρουαρίου στους παίκτες τους, ενώ ακόμη πιο μεγάλος είναι ο αντίστοιχος αριθμός στη β΄ κατηγορία, όπου έντεκα από τις δεκαέξι ομάδες (69%) ακόμη οφείλουν τους μισθούς Φεβρουαρίου στους ποδοσφαιριστές τους!

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) καλεί τις ομάδες όπως προχωρήσουν τάχιστα στην καταβολή των δεδουλευμένων των παικτών.
939