«Μας χάρισαν το 20% των συμβολαίων τους, είναι μεγάλη επιτυχία»

«Μας χάρισαν το 20% των συμβολαίων τους, είναι μεγάλη επιτυχία» «Μας χάρισαν το 20% των συμβολαίων τους, είναι μεγάλη επιτυχία»

Για τους διακανονισμούς με τους παίκτες ο Άντρος Καραπατάκης ανέφερε:  


«Έχουμε σαν αρχή να απλώνουμε το χέρι μας εκεί που φτάνει. Είμαστε συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις μας. Καταφέραμε μέσα σε δύο ώρες να συμφωνήσουμε με τους παίκτες και μας χάρισαν το 20% των συμβολαίων τους. Το θεωρώ μεγάλη επιτυχία».  

1390