Ευχαριστίες και σε Υδρόγειο από την ομάδα μας

Ευχαριστίες και σε Υδρόγειο από την ομάδα μας Ευχαριστίες και σε Υδρόγειο από την ομάδα μας

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2002. Είναι ασφαλιστική Εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κυπριακού δικαίου, αποτελεί ανεξάρτητη νομική οντότητα και έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και ευθύνη έναντι του Νόμου.      


Η Υδρόγειος πήρε την άδεια λειτουργίας της, στις 12 Μαρτίου 2003, κάτω από τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που είχαν ισχύ την 01/01/2003. Έκτοτε, η Υδρόγειος, κατέχει μία περίοπτη θέση στον ασφαλιστικό ορίζοντα της Κύπρου και παραμένει μια δυνατή, φερέγγυα, μα ταυτόχρονα μια ανθρώπινη ασφαλιστική Εταιρεία.


Χαρακτηριστικά της Υδρογείου είναι η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η συνέπεια, η άμεση εξυπηρέτηση και ο σεβασμός του σύγχρονου και απαιτητικού πελάτη κατά τρόπο που του εμπνέει την σιγουριά που απαιτεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Υδρογείου αποτελείται από πέραν των 45 υπαλλήλων και πλέον των 100 προσοντούχων επαγγελματιών συνεργατών / διαμεσολαβητών, σε όλη την Κύπρο, οι οποίοι εξυπηρετούν την πολυπληθή πελατεία της, από τα 8 καταστήματα της, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα προσαρμοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες του ευρωπαίου πολίτη.

Ευχαριστούμε την Υδρόγειο Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ για την διαχρονική προσφορά της στο τμήμα μας!

 
269