Ρεκόρ…

Ρεκόρ… Ρεκόρ…

Άλλες Συνελεύσεις ομάδων διαρκούν ώρες, η Συνέλευση της ομάδα μας μερικά λεπτά.  


Μόλις 30 λεπτά διήρκησε η Συνέλευση μας και αυτό είναι άλλο ένα δείγμα του εξαιρετικού κλίματος αλλά και της φοβερής δουλειάς που γίνεται από τη διοίκηση.  

311