Οι νικητές...

Οι νικητές... Οι νικητές...

Η πιο πάνω ομάδα φαίνεται να ήταν και αυτή η οποία επικράτησε στην σημερινή (15/11) προπόνηση.


Τα παιδιά το χάρηκαν όπως μαρτυρά και η φωτογραφία.

244