Αυτή είναι η απάντηση…

Αυτή είναι η απάντηση… Αυτή είναι η απάντηση…

Λίγοι το κατάλαβαν…


Ο νεαρός στην φωτογραφία είναι ο…  


Τέτε!!!
308