Ψέματα…

Ψέματα… Ψέματα…

Την πρωταπριλιά η ιστοσελίδα μας δημοσίευσε ένα κείμενο με λεπτομέρειες σχετικά με επενδυτή που εντόπισε και συμφώνησε ο πρόεδρος μας από την Αμερική.


Για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία διευκρινίζουμε ότι τιμήσαμε την πρωταπριλιά με το δικό μας τρόπο. Πολλοί πίστεψαν το ρεπορτάζ άλλοι πάλι όχι.   


Όπως και να έχει ευχή όλων μας είναι ο Άντρος Καραπατάκης να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας μας για πολλά χρόνια ακόμη…  
418