Επαναλειτουργούν τα Grassroots...

Επαναλειτουργούν τα Grassroots... Επαναλειτουργούν τα Grassroots...

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επαναλειτουργία των τμημάτων Grassroots μας από 01/06/20.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού μας και των παιδιών, θα τηρούνται όλα τα μέτρα που λήφθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

178