Εγγύηση ...

Εγγύηση ... Εγγύηση ...

Ένα από τα θετικά της ομάδας μας που παρουσιάστηκαν στα φιλικά παιχνίδια ήταν η παρουσία του Τόνιο. 


Απέδειξε ότι είναι εγγύηση πίσω και άξιος εμπιστοσύνης. 


 
155