Μεταγραφές...

Μεταγραφές... Μεταγραφές...

Φάνηκαν τα αρκετά κενά της ομάδας μας. 


Ο Κόντε πρέπει να βρει τις λύσεις. 


Οι λύσεις είναι οι μεταγραφές, τις οποίες χρειάζεται άμεσα η ομάδα. 

Η έναρξη του πρωταθλήματος είναι κοντά και η ενίσχυση χρειάζεται άμεσα. 
299