Η τερατσιά και ο Κίκης!

Η τερατσιά και ο Κίκης! Η τερατσιά και ο Κίκης!

Όταν ζητήθηκε από τον κ. Φράγκο να κάνει σύγκριση του 2002 που ξεκίνησε στα διοικητικά της ομάδας με σήμερα, τότε μετέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.


«Η είσπραξη των τελών φοίτησης της Ακαδημίας μας λάμβανε χώρα κάτω από μία τερατσιά. Ήταν ο Κίκης παλιά εκεί που είσπραττε από τους γονείς», ανέφερε σχετικά.

468