Με αυτή την εικόνα απίθανο...

Με αυτή την εικόνα απίθανο... Με αυτή την εικόνα απίθανο...

Αρκετά δύσκολα σίγουρα είναι τα πράγματα για έξοδο στην Ευρώπη, όμως δεν είναι απίθανα. 


Μαθηματικά έχουμε πιθανότητες. 


Όμως για να τις διεκδικήσουμε πρέπει να αλλάξουν πολλά. 

Το μόνο σίγουρο ότι με αυτή την εικόνα που έδειξε η ομάδα μας απέναντι στον Ολυμπιακό είναι απίθανο να τα καταφέρουμε. 
91