Τόσα χρόνια ο Κύπρος!

Τόσα χρόνια ο Κύπρος! Τόσα χρόνια ο Κύπρος!

Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 ο Κύπρος Χριστοφόρου θα είναι στην ομάδα μας. 


Μία μεταγραφή που σίγουρα είναι αρκετά αξιόλογη, καθώς ο Κύπρος έχει και εμπειρία και ικανότητα να βοηθήσει την ΑΕΚ μας. 

187