Δουλειά και μόνο δουλειά ο Ρομό! (φώτο)

Δουλειά και μόνο δουλειά ο Ρομό! (φώτο) Δουλειά και μόνο δουλειά ο Ρομό! (φώτο)

Ανάρτηση από τον Ρομό, με την οποία γράφει τρεις φορές τη λέξη δουλειά. 


176